Title: Analýza nákupu náhradních dílů
Other Titles: Analysis of spare parts purchase
Authors: Šeda, Martin
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kamaryt Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26639
Keywords: abc analýza;řízení zásob;zásoba;skladování;paretovo pravidlo
Keywords in different language: abc analysis;inventory management;supply;storage;pareto's rule
Abstract: Diplomová práce pojednává o zásobování do skladu náhradních dílů ve vybrané společnosti. Teoretická část práce pojednává o strategiích a řízení zásob. V praktické části byla provedena analýza vázanosti finančních prostředků v zásobách a vytvoření nového systému na zásobování. V závěru je uvedeno ekonomické hodnocení a vyhodnocení snížení finančních prostředků v zásobách.
Abstract in different language: The thesis discusses the supply at the warehouse of spare parts in the selected company. The theoretical part of the strategies and inventory management. In the practical part of the analysis was conducted bound funds in stocks and creating a new system to supply. In conclusion stated economic assessment and evaluation of the reduction of funds in stocks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2017 Seda Martin.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Seda.pdfPosudek vedoucího práce541,66 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Seda.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Seda.pdfPrůběh obhajoby práce850,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.