Název: Analýza nákupu náhradních dílů
Další názvy: Analysis of spare parts purchase
Autoři: Šeda, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kamaryt Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26639
Klíčová slova: abc analýza;řízení zásob;zásoba;skladování;paretovo pravidlo
Klíčová slova v dalším jazyce: abc analysis;inventory management;supply;storage;pareto's rule
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o zásobování do skladu náhradních dílů ve vybrané společnosti. Teoretická část práce pojednává o strategiích a řízení zásob. V praktické části byla provedena analýza vázanosti finančních prostředků v zásobách a vytvoření nového systému na zásobování. V závěru je uvedeno ekonomické hodnocení a vyhodnocení snížení finančních prostředků v zásobách.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis discusses the supply at the warehouse of spare parts in the selected company. The theoretical part of the strategies and inventory management. In the practical part of the analysis was conducted bound funds in stocks and creating a new system to supply. In conclusion stated economic assessment and evaluation of the reduction of funds in stocks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2017 Seda Martin.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Seda.pdfPosudek vedoucího práce541,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Seda.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Seda.pdfPrůběh obhajoby práce850,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.