Název: Využití moderních metod a nástrojů procesního řízení pro elektrotechnickou výrobu
Další názvy: Use of Modern Methods and Tools for Process Management in Electrical Engineering Manufacturing
Autoři: Ryšavý, František
Vedoucí práce/školitel: Tupa, Jiří
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2664
Klíčová slova: procesní řízení;štíhlá výroba;Toyota production system;just in time;kanban
Klíčová slova v dalším jazyce: process management;lean manufacturing;Toyota production system;just in time;kanban
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím metod a nástrojů procesního řízení v podnicích. Popisuje poznání v oblasti procesního řízení od funkčního řízení k postupnému přechodu k procesně pojatému řízení podniků. Jako praktický příklad je uvedeno využití metod a nástrojů výrobního systému Lean production ve vybraném výrobním podniku. Jsou zde využívány metody TPS (Toyota Production System) a výrobní principy Jidoka, Just In Time, či Kaizen.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the use of methods and tools of process management in companies. This thesis describes the process of knowledge management from functional management to a gradual transition to process management conceived. The practical example is shown as using the methods and tools of Lean Manufacturing Production in the selected manufacturing company. There are used methods as TPS (Toyota Production System) and production principles of Jidoka Just In Time or Kaizen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Frantisek Rysavy.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rysavy_V.pdfPosudek vedoucího práce531,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rysavy_O.pdfPosudek oponenta práce709,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
042368_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.