Title: Zlepšení intra logistiky ve společnosti
Other Titles: Improvement of internal logistics in the company
Authors: Hromádka, Josef
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26642
Keywords: logistika;zásoby;mezioperační zásoby;layout;skladování;výpočet mezioperačních zásob;návrh uspořádání;metriky hodnocení;hmotné toky;porovnání variant
Keywords in different language: logistics;inventory;buffers;layout;storage;calculation of buffers;design a new layouts;rating metrics;material flow;comparing variants
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou intra-logistiky ve výrobní společnosti. Jejím úkolem je vytvořit aktuální layout, vypočítat mezioperační zásoby a navrhnout varianty nového uspořádání výroby. Teoretická část práce zpracovává teorii z oblasti logistiky, zásobování, skladování, hmotných toků a tvorby layoutů. Praktická část pak analyzuje současný stav, vytváří modely strojů a současný layout také vypočítává výši mezioperačních zásob. Úkolem praktické části je taktéž navrhnout nové varianty uspořádání výroby a ty pak porovnat mezi sebou a současným stavem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the problematics of intra-logistics in the production company. Its task is to create the current layout, calculate the buffers and design variants of the new production order. The theoretical part of the thesis deals with the theory of logistics, supply, storage, material flows and layouts creation. The practical part analysis the current state, creates machine models, creates the current layout and calculates the amount of the buffers. The task of the practical part is also to propose new variants of the production order and then to compare them with each other and the current state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hromadka_2017.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Hromadka.pdfPosudek vedoucího práce789,85 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Hromadka.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Hromadka.pdfPrůběh obhajoby práce839,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.