Název: Zlepšení intra logistiky ve společnosti
Další názvy: Improvement of internal logistics in the company
Autoři: Hromádka, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26642
Klíčová slova: logistika;zásoby;mezioperační zásoby;layout;skladování;výpočet mezioperačních zásob;návrh uspořádání;metriky hodnocení;hmotné toky;porovnání variant
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;inventory;buffers;layout;storage;calculation of buffers;design a new layouts;rating metrics;material flow;comparing variants
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou intra-logistiky ve výrobní společnosti. Jejím úkolem je vytvořit aktuální layout, vypočítat mezioperační zásoby a navrhnout varianty nového uspořádání výroby. Teoretická část práce zpracovává teorii z oblasti logistiky, zásobování, skladování, hmotných toků a tvorby layoutů. Praktická část pak analyzuje současný stav, vytváří modely strojů a současný layout také vypočítává výši mezioperačních zásob. Úkolem praktické části je taktéž navrhnout nové varianty uspořádání výroby a ty pak porovnat mezi sebou a současným stavem.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the problematics of intra-logistics in the production company. Its task is to create the current layout, calculate the buffers and design variants of the new production order. The theoretical part of the thesis deals with the theory of logistics, supply, storage, material flows and layouts creation. The practical part analysis the current state, creates machine models, creates the current layout and calculates the amount of the buffers. The task of the practical part is also to propose new variants of the production order and then to compare them with each other and the current state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hromadka_2017.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Hromadka.pdfPosudek vedoucího práce789,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Hromadka.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Hromadka.pdfPrůběh obhajoby práce839,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26642

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.