Název: Využití nástrojů manažerského účetnictví v řízení podniku.
Další názvy: Use of Instruments of Management Accounting in Corporate Management.
Autoři: Reiss, Robert
Vedoucí práce/školitel: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Oponent: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26651
Klíčová slova: manažerské účetnictví;kalkulace;rozpočty;alokace nákladů;klíčové ukazatele výkonnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: management accounting;calculations;budgets;allocation of costs;key performance indicators
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení a doporučení nástrojů manažerského účetnictví ve firmě Novasport, s.r.o. se sídlem v Tachově, která se specializuje na výrobu lyžařských, turistických a vycházkových holí. Práce analyzuje potřeby firmy pro zavedení systému manažerského účetnictví a popisuje význam manažerského účetnictví při řízení podniku. Cílem této práce je zpracování návrhu systému manažerského účetnictví a návrh na jeho implementaci pomocí nástrojů projektového řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on design and recommendation of tools of management accounting in the company Novasport, s.r.o. with its registered office in Tachov, which is specialized in manufacturing ski, hiking and walking poles. The thesis analyzes the needs of the company for implementation of the system of management accounting, and describes the importance of management accounting in business management. The aim of the thesis is to design a proposal of a system of management accounting, and a proposal for its implementation with the help of tools of project management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Reiss_2016.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pv reiss.pdfPosudek vedoucího práce597,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
reiss po.pdfPosudek oponenta práce439,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obh_reiss.pdfPrůběh obhajoby práce152,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.