Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProsr, Pavel
dc.contributor.authorKošťál, Pavel
dc.contributor.refereePolanský, Radek
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:38Z-
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:38Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47325
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2666
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analytickou metodou k identifikaci různých směsí a získávání informací o molekulární struktuře látky pomocí infračervené spektroskopie. V první části je popsána obecná teorie této metody, princip činnosti spektrometrů, metody měření a přípravy vzorků. Druhá část je věnována aplikacím infračervené spektroskopie v elektrotechnice v oblasti výroby a diagnostiky. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků touto metodou a vyhodnocení infračervených spekter.cs
dc.format52 s. (82 194 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinfračervená spektroskopiecs
dc.subjectspektrometrcs
dc.subjectinfračervené spektrumcs
dc.subjectFT-IRcs
dc.subjectOMNICcs
dc.titleAplikace infračervené spektroskopie v elektrotechnicecs
dc.title.alternativeApplication of Infrared Spectroscopy in Electrical Engineeringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with analytical method to identify different compounds and to obtain information about molecular structure of substance with the help of infrared spectroscopy. The first part describes the general theory of this method, the operation principle of spectrometers, measurement methods and sample preparation. The second part is devoted to applications of infrared spectroscopy in electrical engineering in the field of production and diagnostics. The practical part is focused on measurements of supplied samples by this method and evaluation of infrared spectra.en
dc.subject.translatedinfrared spectroscopyen
dc.subject.translatedspectrometeren
dc.subject.translatedinfrared spectrumen
dc.subject.translatedFT-IRen
dc.subject.translatedOMNICen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kostal_E10N0031P.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
047325_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,86 kBAdobe PDFView/Open
047325_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,95 kBAdobe PDFView/Open
047325_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.