Název: Aspekty oprav čel vinutí velkých točivých elektrických strojů
Další názvy: Reparation aspects of the end-turns of winding of large rotary machines
Autoři: Rok, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2667
Klíčová slova: Synchronní stroj;tyčová vinutí;VPI;resin-rich;výbojová činnost;opravy statorového vinutí
Klíčová slova v dalším jazyce: Synchronous machine;rod winding;VPI;resin-rich;discharge activity;stator repair
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje aspekty výroby, montáže a oprav statorového vinutí. Zabývá se zejména možnostmi montáže a oprav vložek mezi čela vinutí. Praktická část je zaměřena na ověření elektrických a mechanických vlastností 3D skleněné tkaniny Parabeam a jejího použití právě při opravách mezizávitových vložek v čelech vinutí velkých točivých strojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes aspects of production, assembly and repair of the stator winding. It deals particularly with the possibilities of mounting and repair of the front pads between windings. The practical part is focused on verifying electrical and mechanical properties of 3D glass fabric Parabeam and its possible use in the repair just-circuit winding ends of inserts in large rotating machines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Rok_Michal_E10N0050P.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rok_V.pdfPosudek vedoucího práce602,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047326_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047326_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2667

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.