Title: Aspekty oprav čel vinutí velkých točivých elektrických strojů
Other Titles: Reparation aspects of the end-turns of winding of large rotary machines
Authors: Rok, Michal
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2667
Keywords: Synchronní stroj;tyčová vinutí;VPI;resin-rich;výbojová činnost;opravy statorového vinutí
Keywords in different language: Synchronous machine;rod winding;VPI;resin-rich;discharge activity;stator repair
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje aspekty výroby, montáže a oprav statorového vinutí. Zabývá se zejména možnostmi montáže a oprav vložek mezi čela vinutí. Praktická část je zaměřena na ověření elektrických a mechanických vlastností 3D skleněné tkaniny Parabeam a jejího použití právě při opravách mezizávitových vložek v čelech vinutí velkých točivých strojů.
Abstract in different language: This thesis describes aspects of production, assembly and repair of the stator winding. It deals particularly with the possibilities of mounting and repair of the front pads between windings. The practical part is focused on verifying electrical and mechanical properties of 3D glass fabric Parabeam and its possible use in the repair just-circuit winding ends of inserts in large rotating machines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rok_Michal_E10N0050P.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
Rok_V.pdfPosudek vedoucího práce602,74 kBAdobe PDFView/Open
047326_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,6 kBAdobe PDFView/Open
047326_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.