Title: Atmosférické výboje a jejich dopad na elektrická zařízení
Other Titles: Lightning strike impact on electrical appliances
Authors: Svačina, Tomáš
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Širůček, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2668
Keywords: atmosférický výboj;atmosférické přepětí;svodič přepětí;omezovač přepětí;ochranná vzdálenost
Keywords in different language: atmospheric discharge;atmospheric overvoltage;surge arrester;MO - arrester;protective distance
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou řešení ochran proti atmosférickému přepětí. V první části je práce zaměřena na popis vzniku atmosférického výboje z fyzikálního hlediska. Dále jsou popsány přímé a nepřímé údery blesku do vedení a následky atmosférického přepětí. Následující kapitola popisuje vysokonapěťové svodiče přepětí, tedy prvky, které mají zamezit vážnému poškození zařízení. V práci jsou uvedeny jak ventilové bleskojistky, tak omezovače přepětí. V další části práce se věnuji zkušebním impulsům, potřebným ke zkouškám svodičů přepětí. V poslední části ověřuji ochranné působení omezovače přepětí v distribuční síti 22 kV, za pomoci programu ATPDraw 5.3.
Abstract in different language: The protection solution against lightning are the main topic of this thesis. The formation of atmospheric discharges from the physical point of view are described in the first part this work. The direct and indirect lightning strikes to the line voltage and the consequences of atmospheric overvoltage are described below. The high voltage surge devices, thus the elements to prevent serious damage, are mentioned in the following charter. Both valve arresters and surge arresters are presented in this thesis. Test pulses, needed for testing surge arresters, are discussed in the next session. The MO - arrester protective effect in the distribution network 22 kV is verified by using the program ATPDraw 5.3 in the conclusion this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atmosfericke vyboje a jejich dopad na elektricka zarizeni.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
047327_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,17 kBAdobe PDFView/Open
Svacina_O.pdfPosudek oponenta práce603,62 kBAdobe PDFView/Open
047327_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.