Title: Svoboda projevu se zaměřením na svobodu tisku v soudní judikatuře
Other Titles: Freedom of speech with focus on the press freedom in the practise of the courts
Authors: Petermannová, Hana
Advisor: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Referee: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26710
Keywords: projev;svoboda projevu;svoboda tisku;judikatura;evropský soud pro lidská práva;ústavní soud české republiky;lidská práva;demokracie
Keywords in different language: speech;freedom of speech;press freedom;case law;european court of human rights;constitutional court of the czech republic;human rights;democracy
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na svobodu projevu a tisku v soudní judikatuře. Práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje stručnou historii práva svobody projevu a teoretické vymezení tohoto práva ve světle vybraných legislativních úprav. Druhá část této práce je věnována analýze judikatury dvou soudů - Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. Zde je kladen důraz především na svobodu tisku a její reflexi v soudních rozhodnutích, která jsou tematicky rozčleněná do několika skupin.
Abstract in different language: This theses is focus on the freedom of speech and press freedom in the practise of courts. The theses is divided into two parts. In the first part there is a history of progression of freedom of speech and theoretical aspects of this rigt. The second part contains analayzing selected cases. The analysis includes two courts - European Court of human rigts and Constitutional Court of the Czech Republic. There is an emphasis on press freedom in case law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF Svoboda projevu se zamerenim na svobodu tisku v soudni judikature.pdfPlný text práce901,09 kBAdobe PDFView/Open
Petermannova HO.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Petermannova VO.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Petermannova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce581,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.