Title: Literary translation - its concept, obstacles, aspects, i.e. selecting a concrete ST (ideally a short story either by a canonical or less known writer that has not yet been translated) and draft TT with commentary.
Other Titles: Literary translation - its concept, obstacles, aspects, i.e. selecting a concrete ST (ideally a short story either by a canonical or less known writer that has not yet been translated) and draft TT with commentary.
Authors: Koudelková, Ivana
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26713
Keywords: literární překlad;mezijazykový překlad;překlad;teorie překládání;pohádka;krásná literatura;george macdonald;cross purposes
Keywords in different language: literary translation;interlingual translation;translation;translation theory;fairytale;belles-lettres;george macdonald;cross purposes
Abstract: Práce se zabývá problematikou literárního překladu a teorií překládání se zaměřením na mezijazykový překlad. V praktická části se nachází překlad krátké pohádky z 19. století napsané skotským spisovatelem. Pohádka je následována komentářem k překladu.
Abstract in different language: The theme of the thesis is a literary translation with the theory of the translation and with a special focus on interlingual translation. The practical part contains a translation of a short story from nineteenth century written by a Scottish writer and it is followed by a commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00 Bakalarska prace Ivana Koudelkova.pdfPlný text práce457,33 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce672,86 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce412,59 kBAdobe PDFView/Open
Koudelkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce240,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.