Title: Street Art in American Culture
Other Titles: Street Art in American Culture
Authors: Marková, Tereza
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Hostýnek Tomáš
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26727
Keywords: umění;pouliční umění;pouliční umělci;graffiti;sprejování;malování;murals
Keywords in different language: art;street art;street artists;graffiti;spraying;painting;murals
Abstract: Tato práce se zaměřuje obecně na fenomén street artu, jeho druhy a popisuje termíny užívané touto subkulturou. Jelikož street art zahrnuje velké množství druhů umění, druhá poloivna teoretické části se tak zaměřuje pouze na graffiti, jeho variace, jeho historii a terminologi a zejména pak na otázku, jestli a jak je propojeno s politickými a kulturními událostmi v americké historii. Praktická část sestává ze dvou identických dotazníků. Jednoho českého a druhého anglického. Český dotazník byl sdílen s lidmi žijícími v České Republice. Anglický dotazník byl rozšířen mezi lidi po celém světě a hlavně ve Spojených Státech Amerických. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit a porovnat rozdílnou úroveň znalostí street artu těchto dvou skupin.
Abstract in different language: This thesis is aimed at the phenomenon of street art. It describes the kinds of this type of art and the terms used by this subculture. Because the street art includes a lots of types of art the second part of the theoretical part is focused only on graffiti, its variations, history and terminology and particularly on the question if and how is the graffiti connected with the political and cultural events in the American history. The practical part consists of two identical surveys - the Czech and the English ones. The Czech questionnaire was shared with people living in the Czech Republic. The English questionnaire was spread among people all around the world, but mainly in the United States of America. The aim of this survey was to discover and to compare the awaereness of street art of these two groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Markova_2017.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Markova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce622,23 kBAdobe PDFView/Open
Markova - oponent.pdfPosudek oponenta práce592,68 kBAdobe PDFView/Open
Markova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce255,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.