Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVik, Robert
dc.contributor.authorZigler, Martin
dc.contributor.refereeKučerová, Eva
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:42Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:42Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47332
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2672
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku kompozitních materiálů s plnivy na bázi vodivých polymerů. První dvě kapitoly obsahují literární rešerši na téma kompozitních materiálů a polymerů s vlastní vodivostí. Práce dále obsahuje popis přípravy vzorků kompozitů s matricí z epoxidové pryskyřice plněné polyanilinem, který byl dopovaný kyselinou sírovou a kyselinou octovou. U vzorků kompozitů byly poté měřeny stejnosměrné a frekvenční charakteristiky. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení výsledků měření a diskuzi k nim.cs
dc.format49 s., xv s. (104 980 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompozitní materiálycs
dc.subjectvodivé polymerycs
dc.subjectpolyanilincs
dc.subjectepoxidová pryskyřicecs
dc.subjectepoxidová matricecs
dc.subjectperkolační práhcs
dc.subjectvodivá plnivacs
dc.titleElektrické vlastnosti kompozitních materiálů s plnivy na bázi vodivých polymerůcs
dc.title.alternativeElectrical properties of composites with conductive polymer-based fillersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is concerned with the composite materials with fillers based on inherently conductive polymers. The first two chapters contain literature review of composite materials and intrinsically conductive polymers. The master thesis also describes the preparation of composite samples consisting of an insulating epoxy resin matrix and conducting polyaniline additives, which were doped by sulfuric and acetic acids. The electrical characteristics (DC and frequency) of the composite samples were measured and these measurements are evaluated and discussed in the last chapter.en
dc.subject.translatedcomposite materialsen
dc.subject.translatedconductive polymersen
dc.subject.translatedpolyanilineen
dc.subject.translatedepoxy resinen
dc.subject.translatedepoxy matrixen
dc.subject.translatedpercolation thresholden
dc.subject.translatedconductive fillersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZIGLER_DP.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
Zigler_V.pdfPosudek vedoucího práce643,41 kBAdobe PDFView/Open
047332_oponent.pdfPosudek oponenta práce450,68 kBAdobe PDFView/Open
047332_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.