Title: New Millenium Lifestyle Change on the British Isles
Other Titles: New Millenium Lifestyle Change on the British Isles
Authors: Valentová, Helena
Advisor: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Kumar Alok, M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26751
Keywords: domácnosti;rodina;drozvod;mateřství;lidské hodnoty
Keywords in different language: households;family;divorce;motherhood;human values
Abstract: Tato bakalářská práce se nazývá Změny životního stylu na Britských ostrovech v novém tisíciletí a je zaměřena na britské domácnosti a jejich různá uspořádání. Cílem této práce je porovnat současnou situaci se situací na konci minulého století. Je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje změny, ke kterým došlo v britských domácnostech mezi těmito dvěma obdobími. V praktické části jsou porovnávány aspekty zkoumané v teoretické části, a to pro britské a české domácnosti. Cílem praktické části je porovnat změny mezi těmito dvěma národy v obou stoletích a zjistit, zda jsou způsobeny stejnou hnací silou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called New millennium lifestyle change on the British Isles and is focused on British households and their diverse arrangements. The aim of the thesis is to compare the current situation with that at the end of last century. It is divided into two main parts. The theoretical part describes the changes that occurred in British families between these two periods. In the practical part the aspects researched in the theoretical part are compared for British and Czech households. The aim of the practical part is to compare the changes between the two nations in both centuries and to find out whether they are caused by the same driving force.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tst Bakalarka konec.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Valentova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce481,93 kBAdobe PDFView/Open
Valentova - oponent.pdfPosudek oponenta práce415,82 kBAdobe PDFView/Open
Valentova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce359,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.