Title: Sekularizace a vznik nových náboženství ve 20. století
Other Titles: Secularization and the formation new religious in the 20th century
Authors: Sanderová, Miloslava
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26761
Keywords: sekularizace;ateismus;sociologie;víra;nová náboženství;evoluce
Keywords in different language: secularization;atheism;sociology;faith;a new religion;evolution
Abstract: Sekularizace jako proces vytrácení se náboženského vlivu ze společnosti je patrná hlavně v Evropě. Sekulaární stát ale neznamená bezbožný, ateistický. Moderní člověk 20. století má spíše soukromý vztah k bohu. Náboženské instituce ke své víře nepotřebuje, vlastně jim ani příliš nedůvěřuje. Doprovodným jevem sekularizace je vznik nových náboženství. Ty často čerpají z klasických náboženství, ale je v nich patrná touha po vymezení se.
Abstract in different language: Sekulazitation as process weakening religious influence from society, it is evident especially in Europe. Secular state doesn't mean godless or atheistic. Modern man in 20th century has more like private relationship to GOd. He doesn't need religious institutions for his faith, actually he doesn't even trust zhem. The accompanying phenomenos of sekularization is the creation of the new religions. They often derive from classical religion, but there is evident desire for definition in them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace k anotaci.pdfPlný text práce665,35 kBAdobe PDFView/Open
sanderova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce329,67 kBAdobe PDFView/Open
sanderova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce287,86 kBAdobe PDFView/Open
sanderova_O.pdfPrůběh obhajoby práce467,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.