Title: J. W. Goethe a jeho působení v západních Čechách
Other Titles: J. W. Goethe and his activity in Western Bohemia
Authors: Šrajbrová, Karolína
Advisor: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26763
Keywords: goethe;západní čechy;karlovy vary;mariánské lázně;cheb;františkovy lázně;komorní hůrka;j. w. von goethe
Keywords in different language: goethe;bohemia;west bohemia;scientist;naturalist;writer;j. w. von goethe;health resort
Abstract: Předložená kvalifikační práce s názvem "J. W. Goethe a jeho působení v západních Čechách" pojednává o tomto všestranně nadaném umělci, spisovateli a především přírodovědci a o jeho pobytech v západních Čechách. Goethe navštívil Čechy celkem sedmnáctkrát a to hlavně kvůli svým zdravotním problémům, které ho doprovázely celý život. Čechy Goethovi prospívaly svými léčivými prameny a lázeňskými procedurami. V jeho životě pro něj sehrály velkou roli, neboť zejména západní Čechy mu poskytovaly mnoho podnětů k jeho všestrannému přírodovědeckému bádání. Také zde umělec získával inspiraci pro svou literární tvorbu. Cílem této práce bylo zmapovat Goethovi pobyty a jeho činnost na území západních Čech. Dále pak přiblížit jeho přínosy pro Čechy. Hlavní část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na Goethův život a jeho uměleckou a vědeckou práci. Druhá kapitola se zabývá Goethovými pobyty na území Čech, kde strávil téměř tři roky svého života. Jde především o zachycení jeho bádání a umělecké tvorby na tomto území. Třetí kapitola pojednává o Goethových přínosech pro Čechy. Jeho literární tvorba je úzce spjata s českou přírodou a zážitky, které ho při pobytech doprovázely. Při svých výletech do okolí se také snažil zachytit krásy zdejší přírody pomocí kreseb. Jelikož byl Goethe vášnivým mineralogem a geologem, nejdůležitější přínosy pro Čechy tento velikán přinesl v přírodovědecké oblasti. Přílohu této práce tvoří Goethův portrét a fotografie soch, které tohoto umělce připomínají na místech, kde působil.
Abstract in different language: The qualification thesis is primarily about J. W. von Goethe and his activity in West Bohemia. This talented artist, writer and naturalist visited this country seventeen times, because of his health problems. He didn´t come to czech health resorts only for recreation. The health resorts made him feel better and czech nature provided him a lot of impulses in scientific and literary sphere. This, one of the biggest german writer and scientist, made in West Bohemia a lot of scientific researches. The aim of this work was to describe activities of this great naturalist, which he did in West Bohemia. Also to describe his great contributions he made to Bohemia. Major part of this work is divided into three chapters. The first chapter is mostly about life of this great artist and his scientific and literary work. The second chapter is aimed at Goethe´s sojourns in Czech health resorts and his scientific and literary activities connected within these sojourns. The third chapter is about Goethe´s scientific researches, which he made on the territory of Bohemia. This chapter is also about his literary works, which were influenced by czech nature and spa society. Few pages are also dedicated to Goethe´s drawings he made in Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J.W. Goethe.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
srajbrova_neupauer.docPosudek vedoucího práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
srajbrova_blahutkova.docPosudek oponenta práce870,14 kBMicrosoft WordView/Open
srajbrova_O.pdfPrůběh obhajoby práce476,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.