Title: Filosofické aspekty umělé inteligence
Other Titles: Philosophical aspects of artificial intelligence
Authors: Štas, Petr
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26771
Keywords: umělá inteligence;turing;turingův stroj;turingův test;searle;silná umělá inteligence;slabá umělá inteligence;argument čínského pokoje;loebnerova cena;chatbot
Keywords in different language: artificial intelligence;turing;turing machine;turing test;searle;strong artificial intelligence;weak artificial intelligence;chinese room argument;loebner price;chatbot
Abstract: Tato práce se zaměřuje na základní problémy a pojmy umělé inteligence: problémy s identifikací mysli; komparace silné a slabé umělé inteligence; rozdíl mezi umělým a přirozeným; Turingův stroj; Turingův test; Loebnerova cena; argument čínského pokoje. Dalším cílem této práce je zjistit, zdali v dnešní době existuje nějaký software, který by byl schopný projít Turingovým testem ve všech případech na 100%.
Abstract in different language: This work focuses on the basic issues and concepts of artificial intelligence: problems with the identification of the mind; comparison of the strong and weak artificial intelligence; the difference between artificial and natural; Turing machine; Turing test; Loebner Prize; Chinese room argument. Another objective of this work is to examine whether nowadays there are some software that would be able to pass the Turing test in all cases with 100% success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Stas.pdfPlný text práce822,38 kBAdobe PDFView/Open
stas_polak.pdfPosudek vedoucího práce704,35 kBAdobe PDFView/Open
stas_schuster.pdfPosudek oponenta práce697,62 kBAdobe PDFView/Open
stas_O.pdfPrůběh obhajoby práce336,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.