Title: Klášter premostrátek v Chotěšově
Other Titles: The female Premonstratensian Monastery in Chotěšov
Authors: Forstová, Lada
Advisor: Suchánek Drahomír, PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26777
Keywords: premonstráti;klášter;církev;řád;historie;osobnosti;zakladatel;probošt;uzavření;současnost.
Keywords in different language: premonstratensian;monastery;church;order;history;personality;founder;provost;closed;the present day.
Abstract: Práce je věnovaná historii kláštera premonstrátek v Chotěšově. Popisuje dějiny od jeho založení po současnost. Představuje premonstrátský řád a jeho zakladatele sv. Norberta, zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznatu a jeho sestru Vojslavu. Popisuje také život v klášteře, budovy a vnitřní zařízení.
Abstract in different language: The qualifying paper is dedicated to the history of the Premonstratensian monastery in Chotěšov. It describes history from its founding to the present. It represents Premonstratensian Order, its founder St. Norbert, the founder of the monastery,blessed Hroznata and his sister Vojslava. It also describes the life in the monastery buildings and interior facilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lada Forstova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
forstova_suchanek.pdfPosudek vedoucího práce533,23 kBAdobe PDFView/Open
forstova_lhotak.docPosudek oponenta práce66,5 kBMicrosoft WordView/Open
forstova_O.pdfPrůběh obhajoby práce469,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.