Title: Indukční ohřev hliníkového válce rotujícího ve stacionárním magnetickém poli
Other Titles: Induction heating of rotating aluminum cylinder in the stationary magnetic field
Authors: Štarman, Václav
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Šroubová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2678
Keywords: Rotační indukční ohřev nemagnetických struktur;indukční ohřev ve stacionárním poli;permanentní magnety;hp-FEM;Agros2D
Keywords in different language: Induction heating of aluminium billets;induction heating in a stationary field;permanent magnets;induction heating of cylindrical nonmagnetic billets rotating in system of permanent magnets;\textit{hp}-FEM;Agros2D
Abstract: Diplomová práce se zabývá technologií rotačního indukčního ohřevu nemagnetických struktur ve stacionárním magnetickém poli. Hlavním cílem práce je vytvořit matematickým model, následně tento model numericky vyřešit a experimentálně ověřit. V úvodních kapitolách je popsána historie indukčního ohřevu, jeho princip a následné rozdělení do skupin podle použité technologie, jak se postupem času vyvíjela. Následují magnetický a teplotní model v programu Agros2D sloužící k teoretickým výsledkům, které jsou dále ověřovány experimentálním zařízením.
Abstract in different language: This thesis deals with the induction heating technologies required to rotate non-magnetic structures in a stationary magnetic field. The main aim is to create a mathematical model, then solve this model numerically and verify it experimentally. In the introduction, the history of induction heating is described. The principle and its' subsequent division into groups, according to the used technology and also how it developed over the course of time. The resulting magnetic and thermal model uses the program Agros2D, which achieved the theoretical results that are verified by an experimental facility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav_Starman_E10N0061P.pdfPlný text práce11,45 MBAdobe PDFView/Open
047338_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,15 kBAdobe PDFView/Open
047338_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,38 kBAdobe PDFView/Open
047338_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.