Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPaitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKynkalová, Martina
dc.contributor.refereeMurgaš Jaromír, PhDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:28Z-
dc.date.available2016-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:00:28Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-11
dc.identifier72203
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26786
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se věnuji problému poznání u novověkého filosofa Reného Descarta. Cílem mé práce bylo popsat Descartův specifický přístup k epistemologické problematice. K tomuto cíli jsem dospěla pomocí analýzy a interpretace čtyř Descartových stěžejních spisů. Těmi byli: Pravidla pro vedení rozumu, Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii a Principy filosofie. S přihlédnutím k sekundární literatuře jsem provedla komparaci způsobů Descartova uchopení problému poznání ve zmíněných čtyřech primárních dílech.cs
dc.format42 s. (85 762 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectproblém poznánícs
dc.subjectprincip cogitocs
dc.subjectmetodická pochybnostcs
dc.subjectpravidla pro vedení rozumucs
dc.subjectrozprava o metoděcs
dc.subjectmeditace o první filosofiics
dc.subjectprincipy filosofiecs
dc.titleProblém poznání v pojetí R. Descartacs
dc.title.alternativeThe problem of knowledge in conception of R. Descartesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a philosopher R. Descartes and his conception of knowledge. The objective of this piece was to reflect Descartes´ specific aproach to questions about epistemology. I accomplished this objective with a use of interpretation of his four fundamental publications. Those are: Rules for the direction of the mind, Discourse on the method, Meditations on first philosophy and Principles of philosophy. I made a comparison of Descartes´ methods of handling the problem of knowledge, that he poses in those four mentioned writings, with a consideration of secondary literature.en
dc.subject.translatedproblem of knowledgeen
dc.subject.translatedcogito principleen
dc.subject.translatedmethodical doubten
dc.subject.translatedrules for the direction of the minden
dc.subject.translateddiscourse on the methoden
dc.subject.translatedmeditations on first philosophyen
dc.subject.translatedprinciples of philosophyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martina Kynkalova.pdfPlný text práce740,85 kBAdobe PDFView/Open
kynkalova_paitlova.pdfPosudek vedoucího práce605,17 kBAdobe PDFView/Open
kynkalova_murgas.pdfPosudek oponenta práce570,94 kBAdobe PDFView/Open
kynkalova_O.pdfPrůběh obhajoby práce417,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.