Title: Komplexní informační systém pro ISP
Other Titles: The complex information system of ISP
Authors: Šalom, Roman
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Fiřt, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2679
Keywords: komplexní informační systém;skladový systém;databáze přístupových bodů;databáze uživatelů;dohledový systém plateb;import dat pomocí XML
Keywords in different language: comprehensive information system;storage system;database access points;database of users;monitoring system of payments;import data in XML
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem komplexního informačního systému v počítačové síti Mraknet s.r.o., která se zabývá poskytováním internetového připojení. Práce se především soustředí na popis základních funkcí a postupů databáze přístupových bodů, skladového systému, dohledového systému plateb, databáze uživatelů, jejím ovládáním a propojením se sítí. Diplomová práce by měla pomoci pochopit funkčnost a ovládání celého systému.
Abstract in different language: This diploma thesis describes a comprehensive information system in the computer network of Mraknet Ltd. which is engaged in providing Internet access. The paper mainly focuses on the description of the basic database functions and procedures of access points, storage system, monitoring system of payments, the database of users, its control and interconnection to the network. The thesis should help to understand the function and operation of the whole system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
047339_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,49 kBAdobe PDFView/Open
Salom_O.pdfPosudek oponenta práce803,3 kBAdobe PDFView/Open
047339_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce108,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.