Název: Komplexní informační systém pro ISP
Další názvy: The complex information system of ISP
Autoři: Šalom, Roman
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Fiřt, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2679
Klíčová slova: komplexní informační systém;skladový systém;databáze přístupových bodů;databáze uživatelů;dohledový systém plateb;import dat pomocí XML
Klíčová slova v dalším jazyce: comprehensive information system;storage system;database access points;database of users;monitoring system of payments;import data in XML
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem komplexního informačního systému v počítačové síti Mraknet s.r.o., která se zabývá poskytováním internetového připojení. Práce se především soustředí na popis základních funkcí a postupů databáze přístupových bodů, skladového systému, dohledového systému plateb, databáze uživatelů, jejím ovládáním a propojením se sítí. Diplomová práce by měla pomoci pochopit funkčnost a ovládání celého systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis describes a comprehensive information system in the computer network of Mraknet Ltd. which is engaged in providing Internet access. The paper mainly focuses on the description of the basic database functions and procedures of access points, storage system, monitoring system of payments, the database of users, its control and interconnection to the network. The thesis should help to understand the function and operation of the whole system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047339_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salom_O.pdfPosudek oponenta práce803,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047339_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce108,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.