Title: Ladislav Lábek
Other Titles: Ladislav Lábek
Authors: Šmídová, Andrea
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Křížková Červená Radka, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26791
Keywords: ladislav lábek;muzeum;muzejní dílo;praktická muzeologie;národopisné muzeum plzeňska;muzejnictví
Keywords in different language: ladislav labek;museum;museum activities;practical museology;museum of pilsen region;museum management
Abstract: Má bakalářská práce pojednává o Ladislavu Lábkovi a jeho muzejním díle. První část je shrnutím života Ladislava Lábka. Druhá část je zaměřená na rozbor díla Nástin praktické museologie pro krajinská musea vlastivědná, ve kterém se Lábek pokusil stanovit metody, které by vedly k praktické muzeologii. Třetí část se věnuje tomu, jak to vypadá v muzejnictví dnes. Závěrečná část pojednává o zásadních rozdílech mezi Lábkovými metodami a dnešním muzejnictvím.
Abstract in different language: My bachelor´s work concerns Ladislav Labek and his museum activities. First part summarizes the life of Ladislav Labek. Second part concentrates on analysis of The Outline of Practical museology for regional museums of national history, in which Labek tried to determine the methods that could lead to the practical museology. Third part looks into the contemporary museum management. The final part deals with essential differences between Labek´s methods and methods of contemporary museum management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea_Smidova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce757,42 kBAdobe PDFView/Open
smidova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce565,18 kBAdobe PDFView/Open
smidova_krizkovaCervena.pdfPosudek oponenta práce869 kBAdobe PDFView/Open
smidova_O.pdfPrůběh obhajoby práce405,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.