Title: Estetické názory Friedricha Nietzscheho
Other Titles: Aesthetic opinions of Friedrich Nietzsche
Authors: Švejdová, Michaela
Advisor: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Referee: Jirák Petr, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26802
Keywords: nietzsche;umění;řecká tragédie;hudba;dionýský;apollinský;richard wagner
Keywords in different language: nietzsche;art;greek tragedy;music;dionysean;apollonian;richard wagner
Abstract: Tato práce se zabývá estetickými názory Friedricha Nietzscheho v raném období. Rozebírá řecké tragické umění, interakci mezi apollinským a dionýským živlem a vizi života jako metafyzického uměleckého díla. Práce také zkoumá Nietzscheho vztah k Richardu Wagnerovi a analyzuje Nietzscheho interpretaci vztahu hudby a poezie.
Abstract in different language: This thesis focuses on aesthetic ideas of Friendrich Nietzsche in his early period. It aims to analyze Greek tragedy, interaction of Apollonian and Dionysean spirit as well as vision of life as a metaphysic artwork. The thesis also deals with Nietzsche´s relation to Richard Wagner and analyses Nietzschian interpetation of relation between music and poetry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPH_Michaela_Svejdova.pdfPlný text práce644,17 kBAdobe PDFView/Open
svejdova_sevcik.pdfPosudek vedoucího práce891,8 kBAdobe PDFView/Open
svejdova_jirak.pdfPosudek oponenta práce173,02 kBAdobe PDFView/Open
svejdova_O.pdfPrůběh obhajoby práce478,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.