Title: Odstoupení Sudet v říjnu 1938 na území politického okresu Sušice
Other Titles: Withdrawal of the Sudetendaland in october 1938 on the territory of political district Sušice
Authors: Bayerová, Lucie Elizabeth
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26811
Keywords: mnichovská dohoda;okupace;sudety;československá republika;sušice
Keywords in different language: munich agreement;occupation;sudety;the czechoslovakian republic;susice
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje dění po přijetí mnichovské dohody a její dopad na politický okres Sušice. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první kapitole popisuji obecné souvislosti, které vedly k přijetí mnichovské dohody. Ve druhé kapitole se soustřeďuji na politický okres Sušice a jeho ztráty po obsazení pohraničí v říjnu 1938. V této kapitole se zaměřuji jak probíhal odsun českého obyvatelstva z obsazeného území a potíže s ním spojené.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the developments after the adoption of the munich agreement and its impact on the political district of Sušice. The work is divided into two main chapters. In the first chapter I describe the general context that led to the adoption of the munich agreement. In the second chapter, I concentrate on the political district of Sušice and its loss after the occupation of the border in October 1938. In this chapter I focus how did the evacuation of the Czech population from the occupied territory and the difficulties associated with it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ODSTOUPENI SUDET V RIJNU 1938 NA UZEMI POLITICKEHO OKRESU SUSICE.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Bayerova_Lhotak.pdfPosudek vedoucího práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Bayerova_Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Bayerova_O.pdfPrůběh obhajoby práce338,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.