Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUlrych, Bohuš
dc.contributor.authorPelikán, Jiří
dc.contributor.refereeKarban, Pavel
dc.date.accepted2012-06-08
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:17Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:17Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-09
dc.identifier47342
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2681
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení magnetického obvodu budícího v daném objemu magnetické pole zadané velikosti. V práci jsou popsány jednotlivé kroky od návrhu, sestrojení až po jeho proměření. Jsou zde uvedeny vlastnosti jednotlivých součástí. V závěru této práce je provedeno zhodnocení magnetického obvodu a naznačeny cesty dalšího zdokonalení. V příloze jsou uvedeny výrobní výkresy jednotlivých částí magnetického obvodu.cs
dc.format52 s. (39 059 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectmagnetický tokcs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectmagnetická intenzitacs
dc.subjectpracovní komoracs
dc.subjectpermanentní magnetcs
dc.subjectHallova sondacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectměřenícs
dc.titleMagnetický obvod budící magnetické pole zadané velikostics
dc.title.alternativeMagnetic circuit producing magnetic field of specific propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is aimed at designing the magnetic circuit in the excitation volume of the magnetic field specified size. The paper describes the steps from design to construction of the measurement. There are the properties of individual components. In conclusion, this study is an assessment of magnetic circuit, and outlined ways of further improvement. The annex provides manufacturing drawings of individual parts of the magnetic circuit.en
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedmagnetic fluxen
dc.subject.translatedmagnetic inductionen
dc.subject.translatedmagnetic intensityen
dc.subject.translatedworking chamberen
dc.subject.translatedpermanent magneten
dc.subject.translatedHall probeen
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedmeasurementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Pelikan.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
047342_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,92 kBAdobe PDFView/Open
047342_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,12 kBAdobe PDFView/Open
047342_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.