Title: Revitalizace napájení průmyslového objektu včetně kompenzace
Other Titles: Industrial object power supply revitalization including compensation
Authors: Vágner, David
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26841
Keywords: kompenzace účiníku;filtračně kompenzační zařízení;jalový výkon;činný výkon;zdánlivý výkon;účiník;kondenzátor;tlumivka;filtr
Keywords in different language: compensation of power factor;filtering and compensating device;reactive power;active power;apparent power;power factor;capacitor;choke;filter
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na provedení návrhu revitalizace napájení průmyslového závodu VT Chomutov. Součástí práce je obecný popis teorie kompenzace účiníku s uvedením základních principů a popsáním technických možností jejího provedení. Pro přední výrobce kompenzačních zařízení jsou uvedeny jejich produktové řady se stručnou charakteristikou komponent. V praktické části této diplomové práce je proveden návrh revitalizace napájecí soustavy včetně teoretického návrhu optimalizace celkového instalovaného výkonu na straně nízkého napětí. V další části je proveden praktický návrh kompenzace včetně volby zařízení a výpočtu potřebného kompenzačního výkonu. V poslední části je popsáno možné dynamické řízení kompenzace a jsou zde zhodnoceny přínosy provedené rekonstrukce.
Abstract in different language: Diploma thesis is describing the proposal of revitalisation of the power supply for the VT Chomutov industrial site. The thesis contains a general description of the theory of power factor compensation while describing basic principles as well as technical possibilities of its implementation. Product lines for the leading manufacturers of compensating devices are presented together with a brief characteristic of respective components. The practical part of thesis is describing revitalisation design of the power supply system for the whole industrial site, including the theoretical proposal for total installed power optimisation on the low voltage side. The next chapter contains a practical proposal of compensation, including the choice of equipment and calculation of the required compensating power. The last part describes the possible dynamic compensation control and also all benefits of the reconstruction are evaluated here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-2017 David Vagner.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
070731_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,25 kBAdobe PDFView/Open
070731_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,69 kBAdobe PDFView/Open
070731_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.