Název: Inovace laboratorních úloh z předmětu technika vysokého napětí
Další názvy: Innovation High-Voltage Tests for Students Training
Autoři: Kučera, Petr
Vedoucí práce/školitel: Laurenc Jiří, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26846
Klíčová slova: vysoké napětí;rázový generátor;rázová vlna;rozložení napětí na izolátoru;koróna;částečné výboje
Klíčová slova v dalším jazyce: high voltage;surge generator;surge;voltage distribution;corona;partial discharges
Abstrakt: Stávající úlohy v předmětu Technika vysokého napětí, včetně jejich popisu a následným změřením modelů v skutečných podmínkách školní laboratoře. Experimentální část práce se zabývá nově navrhovanými úlohami do předmětu.
Abstrakt v dalším jazyce: Measuring school assignments at subject called Technika vysokého napětí (Technics of high voltage) including their description and control measure this models in real conditions of school laboratory. The experimental part is about newly proposed tasks to the subject.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kucera.pdfPlný text práce28,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070809_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070809_oponent.pdfPosudek oponenta práce430,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070809_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.