Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubík, Michal
dc.contributor.authorKozák, Michal
dc.contributor.refereePajer, Ondřej
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:20Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:20Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2684
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu spínaného napájecího zdroje. V úvodu je zaměřena na teoretický rozbor spínaných zdrojů. Je zde stručně popsáno základní blokové schéma spínaných zdrojů, jejich dělení a základní napěťové měniče. Jsou zde také popsány výhody a nevýhody spínaných zdrojů a porovnání spínaných zdrojů s lineárními. Dále se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí modulu spínaného napájecího zdroje. Zvláštní důraz byl kladen na výběr vhodných součástek a na řízení zdroje pomocí mikrokontroléru. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny dosažené výsledky.cs
dc.format77 s. (11 693)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspínaný zdrojcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectpulsně šířková modulacecs
dc.subjectATXmegacs
dc.subjectDC/DC měničcs
dc.subjectsnižující měničcs
dc.subjectA/D převodníkcs
dc.titleModul spínaného napájecího zdroje 0-30V 0-5Acs
dc.title.alternativeSwitching power supply module 0-30V 0-5Aen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis deals with the design of a switch-mode power supply. The introduction is focused on the theoretical analysis of switch-mode power supplies. This analysis includes the description of power supplies types, basic voltage converters and their block diagrams. There are also mentioned advantages and disadvantages of switch-mode power supplies and a comparison with linear power supplies is discussed. The next part deals with the design and construction of switch-mode power supply module with special emphasis on selection of proper components and on controlling of the power supply by a microcontroller. The conclusion covers a summary and evaluation of measured results.en
dc.subject.translatedSwitchmode power supplyen
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
dc.subject.translatedpulse width modulationen
dc.subject.translatedATXmegaen
dc.subject.translatedDC/DC converteren
dc.subject.translatedstep-downen
dc.subject.translatedA/D converteren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Kozak_V.pdfPosudek vedoucího práce653,38 kBAdobe PDFView/Open
Kozak_O.pdfPosudek oponenta práce720,86 kBAdobe PDFView/Open
047346_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.