Title: Možnosti modelování asynchronního motoru se stíněným pólem
Other Titles: Possibilities of modeling of shielded pole induction machine
Authors: Ženíšek, Luboš
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Zeman, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2685
Keywords: asynchronní motor;stíněný pól;točivé magnetické pole;magnetický tok;matematický model;vinutí;indukčnost;otáčky;charakteristika;MKP;FEMM;metoda konečných prvků;statická analýza;harmonická analýza
Keywords in different language: induction motor;shaded pole;rotating magnetic field;magnetic flux;mathematical model;windings;inductance;speed;characteristic;FEM;FEMM;finite element method;magneto-static;time-harmonic
Abstract: Cílem této diplomové práce je vysvětlení principu asynchronního stroje se stíněným pólem, vzniku točivého magnetického pole a zjištění moţností jeho modelování pomocí metody konečných prvků ve 2D. Součástí práce je sestavení matematických modelů podle zjištěných postupů a jejich vyhodnocení z hlediska pouţitelnosti a obtíţnosti. Pro modelování, počítání a vizualizaci matematických modelů je pouţit program FEMM.
Abstract in different language: The master theses presents the principles of single phase shaded pole induction motor, the rotating magnetic field formation into the gap of the induction motor and find out possibilities of modelling using finite element method in 2D. A part of thesis is assembling of mathematical models according to established procedures and their evaluation in terms of usability and complexity. The program FEMM is used for modelling, calculation and visualization of mathematical models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lubos_Zenisek_E09N0066P.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Zenisek_V.pdfPosudek vedoucího práce561,34 kBAdobe PDFView/Open
047347_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,16 kBAdobe PDFView/Open
047347_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.