Název: Možnosti modelování asynchronního motoru se stíněným pólem
Další názvy: Possibilities of modeling of shielded pole induction machine
Autoři: Ženíšek, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Zeman, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2685
Klíčová slova: asynchronní motor;stíněný pól;točivé magnetické pole;magnetický tok;matematický model;vinutí;indukčnost;otáčky;charakteristika;MKP;FEMM;metoda konečných prvků;statická analýza;harmonická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: induction motor;shaded pole;rotating magnetic field;magnetic flux;mathematical model;windings;inductance;speed;characteristic;FEM;FEMM;finite element method;magneto-static;time-harmonic
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vysvětlení principu asynchronního stroje se stíněným pólem, vzniku točivého magnetického pole a zjištění moţností jeho modelování pomocí metody konečných prvků ve 2D. Součástí práce je sestavení matematických modelů podle zjištěných postupů a jejich vyhodnocení z hlediska pouţitelnosti a obtíţnosti. Pro modelování, počítání a vizualizaci matematických modelů je pouţit program FEMM.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents the principles of single phase shaded pole induction motor, the rotating magnetic field formation into the gap of the induction motor and find out possibilities of modelling using finite element method in 2D. A part of thesis is assembling of mathematical models according to established procedures and their evaluation in terms of usability and complexity. The program FEMM is used for modelling, calculation and visualization of mathematical models.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Lubos_Zenisek_E09N0066P.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zenisek_V.pdfPosudek vedoucího práce561,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047347_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047347_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.