Title: Optimalizace návrhu výtopenského zdroje spalující biomasu a zemní plyn
Other Titles: Optimization of heating plants burning biomass and natural gas
Authors: Hégr, Aleš
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26856
Keywords: energetika;výtopna;model zátěžového diagramu;model rozložení výkonů;predikce zatížení;optimalizace výtopny
Keywords in different language: power engineering;heating plant;model of load diagram;power distribution model;load prediction;heating plant optimalization
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizování výtopenského zdroje. Řeší rozdělení výkonů kotlů spalujících biomasu a zemní plyn pro nalezení nejnižší ceny tepelné energie. Zabývá se predikcí tepelného zatížení výtopny s uvažováním povětrnostních podmínek a charakteru odběratelů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the optimization of the heating power plant. It solves the distribution of biomass and natural gas boiler outputs to find the lowest price of thermal energy. Thesis deals with the prediction of the thermal load of the heating plant considering the weather conditions and the character of the customers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bc. Ales Hegr.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
070819_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,94 kBAdobe PDFView/Open
070819_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,61 kBAdobe PDFView/Open
070819_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.