Název: Optimalizace návrhu výtopenského zdroje spalující biomasu a zemní plyn
Další názvy: Optimization of heating plants burning biomass and natural gas
Autoři: Hégr, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Hejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26856
Klíčová slova: energetika;výtopna;model zátěžového diagramu;model rozložení výkonů;predikce zatížení;optimalizace výtopny
Klíčová slova v dalším jazyce: power engineering;heating plant;model of load diagram;power distribution model;load prediction;heating plant optimalization
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizování výtopenského zdroje. Řeší rozdělení výkonů kotlů spalujících biomasu a zemní plyn pro nalezení nejnižší ceny tepelné energie. Zabývá se predikcí tepelného zatížení výtopny s uvažováním povětrnostních podmínek a charakteru odběratelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the optimization of the heating power plant. It solves the distribution of biomass and natural gas boiler outputs to find the lowest price of thermal energy. Thesis deals with the prediction of the thermal load of the heating plant considering the weather conditions and the character of the customers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Bc. Ales Hegr.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070819_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070819_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070819_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26856

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.