Title: Ostrovní systém pro malý obytný automobil
Other Titles: Stand-alone system for small recreation vehicle
Authors: Sauer, Filip
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Jindra Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26877
Keywords: obytný automobil;fotovoltaický systém;solární panel;solární regulátor;akumulátor;obnovitelné zdroje energie;energetická bilance
Keywords in different language: recreation vehicle;photovoltaic system;solar panel;solar regulator;accumulator;renewable energy sources;energy balance
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem ostrovního systému pro malý o\-byt\-ný automobil. Shrnuje informace o možném použití obnovitelných zdrojů elektrické energie, jako mobilních zdrojů energie a blíže popisuje vybraný princip přeměny sluneční energie na elektrickou. Hlavním výsledkem této práce je návrh dvou variant fotovoltaických systémů pro napájení vybraných spotřebičů instalovaných v přestavěném obytném automobilu Volkswagen Transporter T5. Na základě navržených fotovoltaických systémů jsou provedeny simulace pro tři různá místa s odlišnými klimatickými podmínkami a jejich provoz je následně zhodnocen.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of stand-alone system for small recreation vehicle. It summarizes the information about possible use of renewable energy sources as mobile sources and describes the selected principle of converting solar energy into electricity. The main result of this work is the design of two variants of photovoltaic systems for the power supply of selected appliances installed in the converted recreation vehicle Volkswagen Transporter T5. Based on the proposed photovoltaic systems, simulations are made for three different places with different climatic conditions and their operation is subsequently evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Filip Sauer.pdfPlný text práce10,12 MBAdobe PDFView/Open
070986_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,7 kBAdobe PDFView/Open
070986_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,79 kBAdobe PDFView/Open
070986_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.