Title: Porovnání NDT odezvy od různých typů umělých i provozních vad
Authors: Váca, Tomáš
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26926
Keywords: ndt;nedestruktivní testování;vizuální kontrola;kapilární metoda;magnetická prášková metoda;rentgen;radiografická metoda;ultrazvuková metoda;phased array;metoda vířivých proudů;umělé vady;provozní vady;as real vady
Keywords in different language: ndt;nondestructive testing;liquid penetrant inspection;magnetic particle inspection;radiographic inspection;ultrasonic inspection;phased array;eddy current inspection;artificial flaws;operational flaws;as real flaws
Abstract: Cílem této práce je uvést základy jednotlivých používaných NDT metod, jejich možnosti využití, výhody a nevýhody. Obsahuje také srovnání těchto metod a zmiňují se zde kalibrační a zkušební tělesa. Obsahem experimentální části je testování rozličných druhů vad pomocí různých NDT metod. Ideou je přiblížit odezvu uměle vytvořených vad odezvě reálných vad.
Abstract in different language: The focus of this work is to state the basics of the individual NDT methods used, their possibilities of use, advantages and disadvantages. It also contains a comparison of these methods and refers to calibration and test samples. The experimental part consists of testing various types of defects using different NDT methods. The idea is to bring the response of artificially created flaws closer to response operational flaws.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VACA_DP.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - VACA.pdfPosudek vedoucího práce878,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek - VACA.PDFPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
BK - VACA.pdfPrůběh obhajoby práce788,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.