Title: Tenké vrstvy na pístní kroužky
Authors: Kareš, Michal
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26929
Keywords: pístní kroužek;chrom;tenká vrstva;pvd;cvd;crn;zkoušky tenkých vrstev;mercedes test;pin-on-disc
Keywords in different language: piston ring;chromium;thin film;pvd;cvd;crn;thin film testing;mercedes test;pin-on-disc
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá popisem pístních kroužků a jejich vlastností, přičemž je zaměřena převážně na problematiku povrchových úprav, které se v souvislosti s pístními kroužky používají. Experimentální část práce se zabývá porovnáním vybraných vlastností u povrchových úprav na bázi chromu, které jsou v současné době běžně používané, s moderními PVD vrstvami typu CrNx.
Abstract in different language: This diploma thesis aims to define terms like piston rings and its characteristics, focusing mainly on surface adjustments used in connection with piston ringhs. The experimental part of the thesis deals with comparsion of selected properties of chromium-based surface treatments currently in use with modern CrNx type PVD thin films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kares - Diplomova prace - Tenke vrstvy na pistni krouzky.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek - KARES.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - KARES.pdfPosudek vedoucího práce949,95 kBAdobe PDFView/Open
BK - KARES.pdfPrůběh obhajoby práce736,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.