Title: Návrh transformovny 110/22 kV letiště Ruzyně
Other Titles: The project of transformation station 110/22 kV of the Ruzyně airport
Authors: Jarošová, Pavla
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Kroupa, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2693
Keywords: transformační stanice;vypínač;odpojovač;transformátor;transformátor vlastní spotřeby;přístrojový transformátor;zkratové proudy;zkratový výkon
Keywords in different language: transformation station;switch;circuit breaker;transformer;own power transformer;instrument transformer;short circuit current;short circuit power
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh transformovny 110/22 kV letiště Ruzyně. Cílem práce je popsat stávající způsob připojení letiště a navrhnout transformovnu s ohledem na stupeň bezpečnosti dodávky, možností výstavby linek v dané lokalitě a bilanci zatížení s trendem 1% ročního nárůstu.
Abstract in different language: The master thesis presents the project of transformation station 110/22 kV of the Ruzyně airport. The aim of this thesis is to describe the current way of the connecting the airport and to design transformation station with regard to the degree of security of electricity supply, to the possibility of building lines in the area and with regard to the balance of the load with the trend of 1% annual increase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh transformovny 110_22 kV letiste Ruzyne.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
047355_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,26 kBAdobe PDFView/Open
047355_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,49 kBAdobe PDFView/Open
047355_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.