Title: Pokus o přípravu bioodbouratelných objemových materiálů na bázi celulózy a vybraných minerálních plniv
Authors: Čapek, Daniel
Advisor: Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26930
Keywords: celulosa;termoplastický škrob;včelí vosk;hydrofobní vlastnosti;nasávaná kartonáž;vakuové odsávání;mez pevnosti v tahu
Keywords in different language: cellulose;thermoplastic starch;beeswax;hydrofobic properties;paper pulp;vacuum drainage;tensile strength
Abstract: Diplomová práce se zabývá přípravou biodegradabilního materiálu na bázi celulosy a termoplastického škrobu. Příprava materiálu vychází z teoretických podkladů o výrobě a složení výrobků z nasávané kartonáže. Práce dále uvádí, jak dosáhnout u připraveného materiálu hydrofobních vlastností a jak zvýšit jeho pevnost.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the preparation of biodegradable material based on cellulose and thermoplastic starch. Background of thesis is based on knowledge about paper pulp manufacturing process and composition. There is a way how to get hydrofobic properties and higher tensile strength at the material described in the thesis as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Daniel_Capek_2016_2017.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - CAPEK.pdfPosudek vedoucího práce912,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek - CAPEK.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
BK - CAPEK.pdfPrůběh obhajoby práce591,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.