Title: Vývoj mikrostruktury žáropevných ocelí během klasických a zrychlených zkoušek tečení
Authors: Vlasák, Jakub
Advisor: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26931
Keywords: klasické a zrychlené zkoušky tečení;světelná metalografie;řádkovací a transmisní elektronová mikroskopie;obrazová analýza
Keywords in different language: conventional and accelerated creep tests;light metallographym scanning and transmission microscopy;imagine analysis
Abstract: Cílem diplomové práce je porovnání mikrostruktury vzorků po klasických a zrychlených creepových zkouškách, které by měly odpovídat stejnému stupni degradace materiálu. Vzorky byly odebrány ze zkušebního heterogenního svarového spoje rotoru vyrobeného z ocelí COST FB2 a F. K porovnání mikrostruktury je použito světelné metalografie, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie. Součásti práce je kvantitativní hodnocení sekundárních fází v tepelně ovlivněné oblasti oceli COST F, kritické oblasti zkoumaného svarového spoje z hlediska creepového porušení, pomocí obrazové analýzy v programu NIS-Elements. Hlavním přínosem této práce by mělo být zjištění, zda zrychlené creepové zkoušky jsou schopny napodobit podobné degradační procesy jako standardní creepové zkoušky.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to compare microstructure of samples used for conventional and accelerated creep tests, which should simulate the same degree of the material degration. Samples were machined from a trial dissimilar weld joint of the rotor made of the COST FB2 and F steels. Microstructure was observed using light metallography, scanning and transmission electron microscopy. The thesis includes the quantitative evaluation of secondary phases in the heat affected zone of the steel COST F, the critacal part of the weld joint investigated from a point of view of the creep failure using the imagine analysis software NIS-Elements. The main goal of this thesis should be verification if accelerated creep tests can simulate degradation processes taking place during convetional creep tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jakub VLASAK.pdfPlný text práce15,68 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - VLASAK.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
posudek - VLASAK.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BK - VLASAK.pdfPrůběh obhajoby práce550,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.