Title: Tribologické vlastnosti nanokompozitních organicko-anorganických povlaků
Other Titles: Tribological properties of nanocomposite organic-inorganic coatings
Authors: Rádl, Karel
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26934
Keywords: bramborový škrob;glycerol;montmorillonit;bentonit;kaolin gii;odpadní papír;nanoindentace;vysušitelnost;tribologická zkouška.
Keywords in different language: potato starch;glycerol;montmorillonite;bentonite;kaolingii;waste paper;nanoindentation;dryness;tribological test.
Abstract: Diplomová práce se zabývá přípravou a hodnocením orga-nicko-anorganických povlaků a fólií s různými druhy plniv, které by mohly být pouţitelné v oblasti obalové techniky. Hlavním cílem je vybrat z palety vybraných plniv nejvhod-nější alternativu. Práce je zaměřena především na porovnání vlastností a vhodnosti pouţití plastických a neplastických plniv.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the preparation and evaluation of organic-inorganic coatings and films with different types of fillers, which could be used in the field of packaging tech-nology. The main objective is to select the most suitable al-ternative from a selection of selected fillers. The work is mainly focused on comparison of properties and suitability of plastic and non-plastic filling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tribologicke vlastnosti nanokompozitnich organicko _ anorganickych povlaku.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
posudek - RADLx.pdfPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - RADL.pdfPosudek vedoucího práce135,03 kBAdobe PDFView/Open
BK - RADL.pdfPrůběh obhajoby práce608,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.