Title: Korejská válka a Československo
Other Titles: Korean war and Czechoslovakia
Authors: Krametbauer, Michal
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26957
Keywords: válka;korejská válka;studená válka
Keywords in different language: war;korean war;cold war
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na počátky korejského konfliktu, který stále není uzavřen. Mapuji historii Korejského poloostrova od vytvoření japonského protektorátu na poloostrově. Po kapitulaci Japonska ve druhé světové válce se zaměřuji na vytvoření dvou korejských států. v Samotné válce v Korey mapuji pouze první rok války, jelikož se jednalo o nejdynamičtější část konfliktu. Následně popisuji mírové rozhovory, které začaly probíhat po ustálení fronty v létě roku 1951. Československou účast v rámci konfliktu mapuji především z hlediska vysání vojenské polní nemocnice v roce 1952. Poslední částí této práce je popsání československé účasti v repatriační a dozorčí komisi neutrálních států.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the Korean conflict, which is not yet closed. I map the history of the Korean peninsula from the creation of the Japanese protectorate on the peninsula. After the surrender of Japan in World War II, I focus on creating two Korean states. In the Korean War alone I only map the first year of the war, as it was the most dynamic part of the conflict. Then I describe the peace talks that began after the stabilization of the front in the summer of 1951. The Czechoslovak participation in the conflict is mainly mapped in terms of the desertion of the military field hospital in 1952. The last part of this thesis describes the Czechoslovak participation in the repatriation and supervisory commission of neutral states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Krametbauer - O.pdfPosudek oponenta práce570,13 kBAdobe PDFView/Open
Krametbauer - V.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Krametbauer.pdfPrůběh obhajoby práce293,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.