Název: Vztahy mezi Franklinem Rooseveltem a Winstonem Churchillem za druhé světové války
Další názvy: Relationships between Franklin Roosevelt and Winston Churchill during Second World War
Autoři: Briš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26963
Klíčová slova: churchill;roosevelt;druhá světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: churchill;roosevelt;second world war
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi Winstonem Churchillem a Franklinem Rooseveltem. Jejich přátelství započalo na začátku druhé světové války, kdy byl Churchill jmenován prvním lordem admirality. Od té doby začala vzájemná korespondence, která se netýkala pouze války, měla také osobní nádech. Jejich sblížení bezpochyby ovlivnilo druhou světovou válku a tehdejší diplomacii.
Abstrakt v dalším jazyce: Master thesis is concerned with the relationship between Winston Churchill and Franklin Roosevelt. Their friendship had started in the beginning of the second wordl war, when was Churchill appointed First Lord of Admiralty. From then on the mutual correspondence had started, which was not concerned only with the war, it also had personal tinge. Their rapprochement undoubtedly affected the second world war and contemporary diplomacy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bris_diplomka.pdfPlný text práce350,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bris - O.pdfPosudek oponenta práce647,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bris - V.pdfPosudek vedoucího práce953 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bris.pdfPrůběh obhajoby práce225,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.