Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZachová Markéta, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKotlanová, Zuzana
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:25Z-
dc.date.available2016-6-17
dc.date.available2018-01-15T15:01:25Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-13
dc.identifier70434
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26972
dc.description.abstractV bakalářské práci je definován pojem migrace, která s tématem adaptace úzce souvisí. Dále je charakterizován výraz "dítě s odlišným mateřským jazykem" a k tomu se vztahující termín bilingvismus. V kontextu cílové skupiny práce je vymezena školská legislativa. Práce se také zabývá specifiky vývoje dítěte v předškolním období, zejména oblastí komunikačních kompetencí a emočním a sociálním vývojem. V závěru je popsán adaptační proces u dětí s odlišným mateřským jazykem v prostředí mateřské školy a s tím spojená interkulturní senzitivita a kulturní šok. Hlavním cílem výzkumné části bylo analyzovat, jak učitelé a rodiče hodnotí průběh adaptačního procesu dětí cizinců na prostředí vybraných mateřských škol Plzeňského kraje. Další cílem bylo zjistit, jaké hlavní faktory tento proces ovlivňují. Dílčím cílem bylo zhodnotit komunikaci a vzájemné přístupy mezi učiteli a rodiči ve vztahu k adaptaci dítěte s odlišným mateřským jazykem.cs
dc.format46 s. (73 084 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřeedškolní věkcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectcizincics
dc.subjectdítě cizineccs
dc.subjectmultikulturní výchovacs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectkulturní šokcs
dc.subjectmateřský jazykcs
dc.subjectcizí jazykcs
dc.subjectodlišný mateřský jazykcs
dc.titleProblematika adaptace dětí cizinců v prostředí MŠ v Plzeňském krajics
dc.title.alternativeThe issue of adaptation of foreign children of foreigners in kindergarten in the Pilsen Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is defined by the concept of migration, which closely adaptation theme related. It is also characterized by the term "child with a different mother tongue" and to the related term bilingualism. In the context of the target group work is defined by school legislation. The work also deals with the specifics of child development in the preschool period, especially the areas of communication skills and emotional and social development. The conclusion is described adaptation process in children with a different mother tongue in the kindergarten environment and the associated intercultural sensitivity and culture shock. The main objective of the research was to analyze how teachers and parents evaluate the progress of the adaptation process of foreign children to the environment selected kindergartens Pilsen region. Another objective was to identify the main factors influencing this process. A secondary aim was to assess communication and access between teachers and parents in relation to the adaptation of the childwith a different mother tongue.en
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedforeignersen
dc.subject.translatedchild foreigneren
dc.subject.translatedmulticultural educationen
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedculture shocken
dc.subject.translatedmother tongueen
dc.subject.translatedforeign languageen
dc.subject.translateddifferent mother tongueen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP -KOTLANOVA ZUZANA.pdfPlný text práce423,37 kBAdobe PDFView/Open
Kotlanova VP169.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Kotlanova OP193.pdfPosudek oponenta práce972,47 kBAdobe PDFView/Open
Kotlanova O206.pdfPrůběh obhajoby práce368,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.