Title: Využívání metod dramatické výchovy na odloučeném pracovišti 51. mateřské školy v Plzni
Other Titles: The usage of drama at the separated workplace of the 51st nursery school in Pilsen
Authors: Šlefrová, Daniela
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26975
Keywords: dramatická výchova;metody dramatické výchovy;techniky dramatické výchovy;hra;pozorování;mateřská škola
Keywords in different language: dramatic education;methods of dramatic education;technics of dramatic education;game;observation;nursery school
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využíváním metod dramatické výchovy na odloučeném pracovišti 51. MŠ v Plzni. Práce je rozdělená do dvou částí teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá dramatickou výchovou obecně a dále pak popisem a členěním jednotlivých metod dramatické výchovy. V praktické části jsem se zabývala výzkumem, jehož cílem bylo zmapovat využití metod dramatické výchovy na odloučeném pracovišti 51. MŠ v Plzni, jehož objektem byla práce paní učitelky s těmito metodami.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the usage of methods of dramatic education at the separated workplace of the 51st nursery school in Pilsen. This work is divided in two parts: theoretical part and the research. The theoretical part describes individual kinds of methods of dramatic education. The main aim in the research part was to find out the usage of methods of dramatic education at the separated workplace of the 51st nursery school in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slefrova Daniela.pdfPlný text práce593,17 kBAdobe PDFView/Open
Slefrova VP184.pdfPosudek vedoucího práce608,22 kBAdobe PDFView/Open
Slefrova OP183.pdfPosudek oponenta práce600,68 kBAdobe PDFView/Open
Slefrova O210.pdfPrůběh obhajoby práce330,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.