Název: Optimalizace výrobního toku v konkrétním podniku s elektrotechnickou výrobou
Další názvy: Production Flow Optimization in a Particular Electrical Engineering Company
Autoři: Švec, Václav
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Radek
Oponent: Konop, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2698
Klíčová slova: optimalizace výrobního toku;management;teorie omezení;mapa hodnotového toku;vyrovnávání linky;bouncing;tok jednoho kusu;Rohde & Schwarz
Klíčová slova v dalším jazyce: optimizing production flow;management;theory of constraints;value stream mapping;line balancing;bouncing;one piece flow;Rohde & Schwarz
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se dělí na dvě části. Teoretická část se zabývá dnes běžně používanými metodami k optimalizaci výrobního toku. Zabývá se historií a principy těchto metod. Popisuje jejich hlavní vlastnosti, jejich výhody a nevýhody. V praktické části se nachází popis projektu, který byl řešen v rámci pracovní spolupráce s firmou Rohde & Schwarz.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is divided into two theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the now commonly used methods for optimizing production flow. Furthermore, it deals with the history and principles of these methods. Thesis then describes the main characteristics, advantages and disadvantages of these methods. Practical part contains description of a project, which has been carried out within the close collaboration with Rohde & Schwarz Company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vaclav Svec - DP.pdfPlný text práce17,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svec_V.pdfPosudek vedoucího práce636,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047361_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047361_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.