Title: Optimalizace výrobního toku v konkrétním podniku s elektrotechnickou výrobou
Other Titles: Production Flow Optimization in a Particular Electrical Engineering Company
Authors: Švec, Václav
Advisor: Soukup, Radek
Referee: Konop, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2698
Keywords: optimalizace výrobního toku;management;teorie omezení;mapa hodnotového toku;vyrovnávání linky;bouncing;tok jednoho kusu;Rohde & Schwarz
Keywords in different language: optimizing production flow;management;theory of constraints;value stream mapping;line balancing;bouncing;one piece flow;Rohde & Schwarz
Abstract: Předkládaná diplomová práce se dělí na dvě části. Teoretická část se zabývá dnes běžně používanými metodami k optimalizaci výrobního toku. Zabývá se historií a principy těchto metod. Popisuje jejich hlavní vlastnosti, jejich výhody a nevýhody. V praktické části se nachází popis projektu, který byl řešen v rámci pracovní spolupráce s firmou Rohde & Schwarz.
Abstract in different language: The presented thesis is divided into two theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the now commonly used methods for optimizing production flow. Furthermore, it deals with the history and principles of these methods. Thesis then describes the main characteristics, advantages and disadvantages of these methods. Practical part contains description of a project, which has been carried out within the close collaboration with Rohde & Schwarz Company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Svec - DP.pdfPlný text práce17,23 MBAdobe PDFView/Open
Svec_V.pdfPosudek vedoucího práce636,11 kBAdobe PDFView/Open
047361_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,68 kBAdobe PDFView/Open
047361_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.