Title: Nastavování pravidel chování při práci se třídou a reakce na jejich porušování v Předškolních klubech v Karlovarském kraji
Other Titles: Setting rules of conduct when working with class and respond to violations of Preschool club in Karlovy Vary Region
Authors: Křiklavová, Petra
Advisor: Dubec Michal, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26981
Keywords: pravidla;předškolní klub;pedagog;reakce
Keywords in different language: rules;pre-school club;teacher;reactions
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zaváděním a dodržováním pravidel v Předškolních klubech v Karlovarském kraji. Dále se věnuje reakcím pedagogů na porušení pravidel. Poukazuje na zásady při zavádění pravidel. Popisuje rizika odměn a trestů při dodržování a porušování pravidel. Výzkumná část je zaměřena na porovnání zavádění pravidel v jednotlivých Předškolních klubech v Karlovarském kraji. Dále se věnuje srovnání reakcí pedagogů na porušení pravidel. Cílem práce je zjistit podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými Předškolními kluby v Karlovarském kraji.
Abstract in different language: The thesis deals with the implementation of and compliance with the rules in pre-school clubs in the Karlovy Vary region. It also discusses the reactions of teachers to breaking the rules. Further the thesis points out the principles at the implementation of the rules. It describes risks of rewards for the compliance with rules and punishments for breaking the rules. The research is focused on the comparison of the implementation of the rules in the pre-school clubs in the Karlovy Vary region. It also compares the reactions of teachers to breaking the rules. The aim of the thesis is to find out the similarities and differences among pre-school clubs in the Karlovy Vary region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kriklavova-Petra-ZCU.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Kriklavova VP157.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Kriklavova OP188.pdfPosudek oponenta práce960,71 kBAdobe PDFView/Open
Kriklavova O212.pdfPrůběh obhajoby práce347,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.