Název: Osvitová jednotka pro měření FV článků metodou LBIC
Další názvy: Exposure unit for LBIC method workplace
Autoři: Brožová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2699
Klíčová slova: solární články;fotovoltaický článek;metoda LBIC;LED dioda;polovodičový laser;detekční metody
Klíčová slova v dalším jazyce: sollar modul;photovoltaic cell;method LBIC;LED diode;semiconductor laser;detection methods
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku měření solárních článků. Především zkoumá, jaký světelný zdroj je nejvhodnější pro měření solárních článků metodou LBIC v laboratorních podmínkách. Porovnává jednotlivé světelné zdroje z různých hledisek. V teoretické části se zaměřuje na vlastnosti fotovoltaického článku a přehled jednotlivých detekčních metod.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on measurement of solar cells. Primarily explores what light source is most appropriate for the measurement of solar cells by LBIC method under laboratory conditions. This thesis compares various light sources from different perspectives. The theoretical part focuses on the characteristics of the photovoltaic cell and an overview of the various detection methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brozova Marie_E10N0017P.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047362_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047362_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047362_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.