Title: Význam motorického učení u pacientů po cévní mozkové příhodě.
Other Titles: The importance of motor learning in patients after stroke.
Authors: Vraná, Radka
Advisor: Kydlíčková Jana, MUDr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26993
Keywords: cévní mozková příhoda;ischemie;hemoragie;motorické učení;kabatova metoda;spasticita;plasticita mozku.
Keywords in different language: thestroke;the ischemia;the hemorhage;motor learning;the kabat´s method;the spasticity;brain plasticity
Abstract: V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o motorickém učení.Problematiku cévní mozkové příhody.Dále jsou tu shrnuté použité vyšetřovací metody.V praktické části se práce věnuje zpracování kazuistik a využití motorického učení.Jsou stanoveny hypotézy,popsána metodika práce a vyhodnocené výsledky terapie.
Abstract in different language: The theoretical part of the thesis summarizes the knowledge about motor learning.Problems of stroke.In addition,the examination methods are summarized and used.In the practical part the thesis deals withcase studies and the use of motor learning.There are hypotheses,described methodology of work and evaluated results of therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Vrana - posudek vedouci prace BP.pdfPosudek vedoucího práce418,95 kBAdobe PDFView/Open
Vrana - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce226,45 kBAdobe PDFView/Open
Vrana.pdfPrůběh obhajoby práce460,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.