Title: Využití cvičení v představě v ergoterapii
Other Titles: Use of exercise conception in occupational therapy
Authors: Gabrielová, Šárka
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Zahradnická Ilona, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26998
Keywords: představa pohybu;ergoterapie;centrální paréza;parestezie;adl
Keywords in different language: motor imagery;occupational therapy;central paresis;paresthesia;adl
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím cvičení v představě v ergoterapii. Seznámí nás se samotnou představou pohybu, její historií, nejčastějšími diagnózami u kterých se tato metoda využívá a možností využití této metody v ergoterapii. Dále nás obeznámí s reakcemi 4 klientů, u kterých byla tato metoda individuálně praktikována. Praxe byla zaměřena na ovlivnění funkce horní končetiny pomocí představy, zvýšení svalové síly a snížení subjektivního pocitu parestezie. Výsledkem této práce je pozitivní ovlivnění ve všech těchto oblastech.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is devoted to exercise in imagination and its use in the occupational therapy. First, it will acquaintus with the motor imagery, its history, the most common diagnoses for which this method is used and last but not least the possibilities of using this method in occupational therapy. Furthermore, it will familiarize us with the reactions of 4 clients, who have individually used this method. The practice was focused at influencing the function of upper limb with imagination ADL activities, increasing muscle strength and reducing the subjective uncomfortable feeling of paresthesis. The result of this work is a positive effect in all areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Gabrielova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Gabrielova - oponenstky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce162,28 kBAdobe PDFView/Open
Gabrielova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce173,28 kBAdobe PDFView/Open
Gabrielova.pdfPrůběh obhajoby práce449,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.