Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoková Petra, Mgr.
dc.contributor.authorŠvarcová, Ellen
dc.contributor.refereeSteiniglová Tereza, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:34Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:01:34Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier70601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27005
dc.description.abstractPráce se zabývá kineziologií ramenního kloubu a jeho patologií v souvislosti s vykonáváním vzpěračského sportu. Zaměřuje se na souhru anatomických struktur ramenního pletence umožňující efektivní pohyb. Zároveň obsahuje diagnostické metody pro zjištění postižení měkkých tkání kloubu a degenerativních změn v důsledku přetížení. V neposlední řadě práce obsahuje kazuistiku několika atletů a terapeutické nastínění řešení chybného kloubního nastavení ramenního kloubu nejvíce zaměřené na správnou fixaci lopatky na hrudník a protažení měkkých struktur ramenního kloubu.cs
dc.format61 s. (70043 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectramenocs
dc.subjectvzpíránícs
dc.subjectrozsah kloubucs
dc.subjectvyšetřenícs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.titleFyzioterapie ramenního kloubu ve vzpěračském sportucs
dc.title.alternativeThe physiotherapy of the shoulder joint in weightliftingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the kinesiology of the shoulder joint and its patology in connection with the practicing of weightlifting. It is focused on the co-ordination of the anatomical structures of the shoulder girdle and its influence on the movement´s effectiveness. It also contains the diagnostical methodes used for the detection of the disabilities and the degenerative changes in soft tissues of the joint. Last but not least the thesis contains the case histories of several athletes and the therapeutic outline of the solution of the incorrect joint setting of the shoulder joint, mostly focused on the right fixing of the soft issues of the shoulder joint.en
dc.subject.translatedshoulderen
dc.subject.translatedweightliftingen
dc.subject.translatedjoint rangeen
dc.subject.translateddiagnosisen
dc.subject.translatedrehabilitationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALKA_FINAL_VERZE.pdfPlný text práce38,5 MBAdobe PDFView/Open
Svarcova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce242,42 kBAdobe PDFView/Open
Svarcova - posudek vedouci pace.pdfPosudek vedoucího práce188,38 kBAdobe PDFView/Open
Svarcova.pdfPrůběh obhajoby práce458,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.