Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMentlík, Václav
dc.contributor.authorSalzman, Jan
dc.contributor.refereeTrnka, Pavel
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:35Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:35Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-10
dc.identifier47363
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2700
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na principy měkkého a tvrdého pájení na pájených spojích vinutí elektrických točivých strojů. Dále jsou popsány způsoby ohřevu pro dosažení vhodné teploty pro tvrdé pájení. Značná část práce je věnována nedestruktivním metodám se zaměřením na pájené spoje elektrických točivých strojů. Na závěr je doporučení vhodné metody diagnostiky a kontroly kvality pájeného spoje pro výkonové točivé stroje společnosti 1. SERVIS ENERGO, s. r. o.cs
dc.format51 s., IX s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47363-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměkké pájenícs
dc.subjecttvrdé pájenícs
dc.subjecttvrdá pájkacs
dc.subjecttavidlo pro tvrdé pájenícs
dc.subjectodporový ohřevcs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectplamenový ohřevcs
dc.subjectnedestruktivní zkouškycs
dc.subjectultrazvuková defektoskopiecs
dc.titlePájené spoje vinutí elektrických točivých strojůcs
dc.title.alternativeSoldered winding joints of rotary machines windingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on the principles of soldering and brazing at the soldered winding joints of electrical rotary machines. It also describes the ways of heating up to achieve a suitable temperature for brazing. A significant part of this thesis is aimed at non destructive methods focusing on the solder joints of electrical rotating machines. In the end of the thesis, the appropriate method of diagnostics and the quality assurance of a soldered joint for electrical rotary machines of the company 1. SERVIS ENERGO Ltd. is recommended.en
dc.subject.translatedsolderingen
dc.subject.translatedbrazingen
dc.subject.translatedbrazing filler metalen
dc.subject.translatedflux for brazingen
dc.subject.translatedresistance heatingen
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedflame heatingen
dc.subject.translatednon-destructive testsen
dc.subject.translatedultrasonic defectoscopyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salzman_DP_2012.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Salzman_V.pdfPosudek vedoucího práce584,37 kBAdobe PDFView/Open
047363_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,64 kBAdobe PDFView/Open
047363_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.