Title: Otok - problém v ergoterapii
Other Titles: Swelling - a problem in occupational therapy
Authors: Vůchová, Monika
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Zeman Petr, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27011
Keywords: collesova fraktura;otok;ergoterapie
Keywords in different language: colles fracture;swelling;occupational therapy
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na ovlivnění otoku vzniklého následkem Collesovy fraktury. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část informuje o klinice Collesovy fraktury, zabývá se problematikou otoků, kineziologií ruky a metodami ke snížení otoků. V praktické části jsou tři kazuistiky klientů s Collesovou frakturou, kde jsou aplikovány metody ke snížení otoku, vzniklého touto zlomeninou.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the influence of swelling caused by Colles fracture. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part informs about the clinic of Colles fracture, it deals with the problems of swelling, hand kinesiology and methods to reduce swelling. In the practical part are three case studies of clients with Colles´fracture where the methods are applied to reduce swelling, formed by the fracture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace (4).pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Vuchova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce181,32 kBAdobe PDFView/Open
Vuchova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce291,22 kBAdobe PDFView/Open
Vuchova.pdfPrůběh obhajoby práce464,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.