Title: Historie bosu, cvičení a vliv na pohybový aparát
Other Titles: History of bosu, exercise and influence to musculoskeletal system.
Authors: Novotná, Karolína
Advisor: Steiniglová Tereza, Mgr.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27020
Keywords: bosu balance trainer;fyzioterapie;léčebná tělesná výchova;léčebná rehabilitace;hluboký stabilizační systém;balanční polokoule
Keywords in different language: bosu balance trainer;physiotherapy;curative physical education;medical rehabilitation;core;balance hemisphere
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá tím, jak cvičení na BOSU? Balance trainer ovlivňuje pohybový aparát člověka. V teoretické části jsme čerpali z mnoha odborných pramenů. Podrobně popisujeme historii BOSU, co to vlastně je, zásady cvičení, indikace a kontraindikace. Dále zde také uvádíme vybrané fyzioterapeutické přístupy, které jsme použili ať už ve vyšetření, tak v samotné terapii. Praktická část se skládá z kazuistik a z dotazníku. V první části uvádíme kazuistiky 3 pacientů s odlišnými diagnózami. U všech jsme odebrali anamnézu, provedli vyšetření, stanovili krátkodobý rehabilitační plán a následně provedli terapii. Vše podrobně popisujeme a zaznamenáváme v praktické části bakalářské práce. V části druhé jsme provedli výzkum na podkladě dotazníku. Dotazník se skládá z 10 otázek, na které odpovědělo celkem 30 probandů. Výsledky dotazníku jsou taktéž uvedeny v praktické části bakalářské práce. Výsledky šetření poukázaly na malé využití BOSU ve fyzioterapii. Většina populace si právě tuto balanční pomůcku spojuje spíše s využitím ve fitness centrech. Dalším důvodem je také přílišná neznalost cviků, které na BOSU Balance trainer můžeme provádět. Předem stanovené hypotézy jsou zhodnoceny v kapitole diskuze.
Abstract in different language: My bachelor's thesis seeks to examine how BOSU balance trainer effects the human motor apparatus. In the first, theoretical chapter, the thesis describes the history of BOSU? in detail, what the BOSU is, what are the principles of this training, indication and contradiction. Specialized resources were used. Further, the thesis lists the physiotherapy exercises which have been applied in medical examination or in the therapy itself. The second, practical chapter, is compounded of the case interpretations and questionnaire. The first part focuses on case interpretations of three patients with diverse diagnoses. The anamneses and examination have been done, the rehabilitation plans have been determines and the appropriate physiotherapy treatment have been fixed. Everything is elaborated and recorded in detail in the practical chapter. In the second part there is a research made on the basis of form. This questionnaire is composed of ten questions for 30 subjects. The results of this questionnaire is shown in the practical chapter as well. The outcomes can show you how little is BOSU? trainer used in a physioteraphy. Most of the population associates the use of this balance training device with fitness centres. Another reason is disproportionate ignorance of exercises that can be performed on BOSU? trainer. Pre-fixed hypothesis are evaluated in the chapter of discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotna Karolina BOSU.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Novotna - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce186,92 kBAdobe PDFView/Open
Novotna - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce148,81 kBAdobe PDFView/Open
Novotna FYT.pdfPrůběh obhajoby práce455,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.