Title: Femoropatelární syndrom - sledování účinku měkkých mobilizačních technik algometrem
Other Titles: Patellofemoral pain syndrome - Monitoring of the effect of the Soft tissue and relaxation techniques by the algometer
Authors: Sedláček, Patrik
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27022
Keywords: patellofemorální syndrom;měkké;mobilizační techniky;trigger points;algometr;zohlenovo znamení;malpozice patelly;kolenní kloub
Keywords in different language: patellofemoral syndrome;soft tissue and relaxation techniques;trigger points;algometer;zohlen´s sign;patellar malalignment;knee joint
Abstract: Předmětem bakalářské práce je problematika patellofemorálního syndromu a jeho terapie měkkými, mobilizačními technikami. Objasněny jsou příčiny vzniku, možné důsledky a další poznatky související s patellofemorálním syndromem. Sledována je skupina cyklistů a skupina sportovců nejezdících na kole s již zmíněným syndromem, který je diagnostikován Zohlenovým znamením. Pomocí tohoto znamení je příčina patellofemorálního syndromu konkretizována na malpoziční postavení patelly. To je v této práci řešeno eliminací reflexních změn v podobě trigger pointů. Terapie je založena na aplikaci měkkých, mobilizačních technik, z nichž je využito protažení kůže, podkoží, fascií, ischemické komprese, postizometrické relaxace a antigravitační relaxace. Pomocí algometru je vyhodnocena účinnost vybraných metod měkkých, mobilizačních technik snižující dráždivosti trigger pointů, které se nejčastěji u skupiny cyklistů i skupiny na kole nejezdících vyskytují ve vastus lateralis. U všech cyklistů podrobených testování patellofemorálního syndromu Zohlenovým znamením je pozorována pozitivita zkoušky. Za nejfrekventovanější hypotetickou příčinu patellofemorálního syndromu vyplývající z práce je považováno plochonoží.
Abstract in different language: The subject of this bachelor´s work is the issue of the patellofemoral syndrome and its therapy by the Soft tissue and relaxation techniques. In the work there are illustrated some causes, possible consequences and further findings connected with the patellofemoral syndrome. The study includes observation of a group of cyclists and a group of athletes who do not ride a bike with the mentioned syndrome which is diagnosed by Zohlen´s sign. With the help of this sign, the cause of the patellofemoral syndrome is concretized to the patellar malalignment. This problem is solved by elimination of the reflex changes in the form of trigger points. The therapy is based on the application of the Soft tissue and relaxation techniques from which stretching of the skin, hypodermis, fascias, ischemic compression, postisometric relaxation and antigravitated relaxation are used. With the help of the algometer, the effect of the Soft tissue and relaxation techniques reducing irritation of the trigger points is analysed. The trigger points are the most frequently located in vastus lateralis in the group of cyclists and the group of athletes. All tested cyclists on the patellofemoral syndrome had a positive result of the Zohlen´s sign. A flatfoot resulted as the most frequent hypothetic cause of the patellofemoral syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Patrik Sedlacek.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Sedlacek - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce239,52 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce156,82 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek.pdfPrůběh obhajoby práce457,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.