Title: Fyzioterapie a osteoporóza
Other Titles: Physiotherapy and osteoporosis
Authors: Valentová, Tereza
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Steiniglová Tereza, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27025
Keywords: osteoporóza;fyzioterapie;léčebná tělesná výchova;léčebná rehabilitace
Keywords in different language: osteoporosis;physiotherapy;curative physical education;medical rehabilitation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapií a osteoporózou, je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. První částí je část teoretická, která sděluje informace o osteoporóze a fyzioterapii. Obsahuje detailní informace o druzích, epidemiologii, příznacích, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a léčbě osteoporózy a také informace ohledně fyzioterapie. Druhá část práce je zaměřena na využití fyzioterapie při osteoporóze. Specifikuje se na vliv pravidelné léčebné tělesné výchovy u osteoporotiků. Je tvořena třemi podrobnými kazuistikami, které jsou složeny ze vstupního a výstupního vyšetření. Výsledky kazuistického šetření jsou vyhodnoceny v závěru práce. Stanovené hypotézy jsou ověřovány na základě výsledků v kapitole diskuze.
Abstract in different language: This thesis, dealing with physical therapy and osteoporosis, is divided into two parts - theoretical and practical. The first part is the theoretical part, which conveys information about osteoporosis and physical therapy. It contains detailed information about types, epidemiology, symptoms, risk factors, prevention, diagnosis and treatment of osteoporosis as well as information about physical therapy. The second part focuses on the use of physical therapy for osteoporosis. It specifies the effect of regular therapeutic exercise in osteoporotics. It consists of three detailed case studies which are comprised of input and output tests. Case report investigation results are evaluated in the conclusion of this thesis. Stated hypotheses are verified based on the results in the discussion section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Osteoporoza a fyzioterapie portal.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Valentova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce166,17 kBAdobe PDFView/Open
Valentova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce161,77 kBAdobe PDFView/Open
Valentova.pdfPrůběh obhajoby práce451,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.